Infacetamol roztwór doustny

SUBSTANCJA CZYNNA: 1 ml roztworu doustnego zawiera 100 mg paracetamolu

OPAKOWANIE: 50 ml

KATEGORIA: OTC

POSTAĆ: roztwór doustny

WSKAZANIA: ból i gorączka różnego pochodzenia, np. ząbkowanie, po szczepieniach, w przeziębieniu lub stanach grypopodobnych

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY: Farmina sp. z o.o., ul. Lipska 44, 30-721 Kraków

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

Kategoria


Share
Skład:

1 ml roztworu doustnego zawiera 100 mg paracetamolu. Substancja pomocnicza o znanym działaniu: 7,68 glikolu propylenowego (E 1520) w 1 ml roztworu. Substancje pomocnicze: Glicerol, Makrogol 600, Sacharyna sodowa, Aromat truskawkowy PHL-132200 (glikol propylenowy, substancje aromatyczne), Woda oczyszczona.

Dawkowanie: Dawkowanie: Dzieci i młodzież: Infacetamol jest przeznaczony dla dzieci o masie ciała do 32 kg (w przybliżeniu od 0 miesięcy do 10 lat). Należy koniecznie stosować się do dawkowania określonego na podstawie masy ciała dziecka i w ten sposób określić odpowiednią dawkę wyrażoną w ml roztworu doustnego. Przybliżony wiek ustalony na podstawie masy ciała jest podany informacyjnie. U dzieci w wieku poniżej 3 lat paracetamol powinien być stosowany po konsultacji z lekarzem. Zalecana dawka dobowa paracetamolu wynosi około 60 mg/kg mc./dobę, która podawana jest w 4 lub 6 dawkach na dobę, np. 15 mg/kg mc. co 6 godzin lub 10 mg/kg mc. co 4 godziny. Aby podać dawkę 15 mg/kg mc. co 6 godzin, należy stosować się do poniższych instrukcji: Do 4 kg (0 do 3 miesięcy): 0,6 ml (60 mg). Do 7 kg (4 do 8 miesięcy): 1,0 ml (100 mg). Do 8 kg (9 do 11 miesięcy): 1,2 ml (120 mg). Do 10,5 kg (12 do 23 miesięcy): 1,6 ml (160 mg). Do 13 kg (2 do 3 lat): 2,0 ml (200 mg). Do 18,5 kg (4 do 5 lat): 2,8 ml (280 mg). Do 24 kg (6 do 8 lat): 3,6 ml (360 mg). Do 32 kg (9 do 10 lat): 4,8 ml (480 mg). Dawka może być powtarzana co 6 godzin. Jeżeli pożądane działanie nie zostanie osiągnięte w ciągu 3 - 4 godzin, produkt leczniczy może być podawany co 4 godziny. W takim przypadku należy podawać dawkę 10 mg/kg mc. Aby podać dawkę 10 mg/kg mc. co 4 godziny, należy stosować się do poniższych instrukcji: Do 4 kg (0 do 3 miesięcy): 0,4 ml (40 mg). Do 7 kg (4 do 8 miesięcy): 0,7 ml (70 mg). Do 8 kg (9 do 11 miesięcy): 0,8 ml (80 mg). Do 10 kg (12 do 23 miesięcy): 1 ml (100 mg). Do 13 kg (2 do 3 lat): 1,3 ml (130 mg). Do 18 kg (4 do 5 lat): 1,8 ml (180 mg). Do 24 kg (6 do 8 lat): 2,4 ml (240 mg). Do 32 kg (9 do 10 lat): 3,2 ml (320 mg). Dawka może być powtarzana co 4 godziny. U niemowląt o masie ciała poniżej 7 kg (przybliżeniu w wieku 0-8 miesięcy) ) zaleca się stosowanie czopków, poza przypadkami, w których podanie tej postaci farmaceutycznej jest niemożliwe z przyczyn klinicznych (np. biegunka). Maksymalna zalecana dawka: Dawka całkowita paracetamolu nie powinna być większa niż 60 mg/kg mc. u dzieci w wieku poniżej 12 lat. Nie wolno przekraczać maksymalnej dawki dobowej z powodu ryzyka ciężkiego uszkodzenia wątroby. Częstość podawania: U dzieci, podawanie produktu leczniczego powinno odbywać się w stałych odstępach czasu, włączając w to godziny nocne, najlepiej co 6 godzin, ale zachowując przerwy pomiędzy dawkami nie krótsze niż 4 godziny. Niewydolność nerek: W przypadku ostrej niewydolności nerek (klirens kreatyniny poniżej 10 ml/min), należy zwiększyć minimalną przerwę pomiędzy 2 kolejnymi dawkami produktu leczniczego, która powinna wynosić 8 godzin. Niewydolność wątroby: W przypadku niewydolności wątroby zalecane jest zmniejszenie dawki i wydłużenie przerw pomiędzy kolejnymi dawkami. Sposób podawania: Podanie doustne.
Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą
Informacje dodatkowe:

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Nie stosować po upływie terminu ważności

Okres ważności: 24 miesiące
BLOZ: 4137341
Kod EAN: 5907529111543
Kod ATC: N02BE01
VAT: 8 %

    ZGŁOŚ DZIAŁANIE NIEPOŻĄDANE
    Additional information
    Litera

    Wskazania