Farmina’s roots date back to 1908, when Bolesław Jawornicki founded Spółka Akcyjna Pharma in the centre of Krakow. Despite two world wars, the company’s nationalisation and then reprivatisation in 1990, Farmina continues to build on the rich history, tradition and manufacturing excellence of its founding father.

HISTORIA FARMINY

2020

2020 – Jubileusz 30-lecia FARMINY

2019

2019 – Oddanie do użytku nowego budynku FARMINY

2018

2018 – Przejęcie przez Farminę Laboratorium Farmaceutycznego AVENA w Osielsku k. Bydgoszczy

2017

2017 – Zakup przedsiębiorstwa APIPOL- FARMA w Myślenicach

2014

2014 – Przejęcie przez FARMINĘ niemieckiej firmy farmaceutycznej Spreewaelder Arzneimittel GmbH

2004

2004 – Przeprowadzka FARMINY do nowego zakładu przy ulicy Lipskiej 44

1996

1996 – Prywatyzacja spółki FARMINA

1990

1990 – Wydzielenie Laboratorium Galenowego CEFARMU – spółki prawa handlowego FARMINA

1950

1950 – Przejęcie przez Krakowski Zarząd Aptek odzyskanej po wojnie Spółki Akcyjnej PHARMA

1943

1943 – Konfiskata dorobku magistra Bolesława Jawornickiego przez niemieckiego okupanta

1924

1924 – Przeprowadzka do nowego budynku firmy przy ulicy Długiej 48

1908

1908 – Założenie Polskiej Spółki Akcyjnej PHARMA