W dniu 24 czerwca odbyło się Zebranie Naukowe pod patronatem Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego i Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie, którego głównym sponsorem była Farmina. W trakcie spotkania studenci, doktoranci, asystenci Collegium Medicum UJ, a także pracownicy, przedstawili prezentacje dotyczące wielu obszarów medycyny.

Wszystkie wystąpienia były związane z tematyką IMEK (International Medical Esperanto Congress) organizowanego na Węgrzech w dniach 13-17.07.2022 r. Były również prezentacje o wybranych produktach leczniczych Farminy. Najlepsze wystąpienia zostały nagrodzone specjalną nagrodą.
22nd IMEK odbywa się pod Honorowym Patronatem Prorektora UJ ds. Collegium Medicum prof. dr hab. n. med. Tomasza Grodzickiego i Rektora Uniwersytetu w Szeged prof. dr hab. med. László Rovó. Przewodniczącym Komitetu Naukowego IMEK 2022 jest prof. dr hab. n. farm. Włodzimierz Opoka. Dla części prelegentów Farmina oraz Zarząd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego i Okręgowa Rada Aptekarska w Krakowie przewidziały pokrycie funduszy potrzebnych do zorganizowania wyjazdu.