Niezwykle ciekawy jest rodowód Farminy - oryginalnie bowiem była to Polska Spółka Akcyjna Pharma, założona w 1908 r. przez magistra Bolesława Jawornickiego w centrum Krakowa.

Po drugiej wojnie światowej działalność kontynuowana była pod auspicjami spółdzielni aptekarskiej a w latach sześćdziesiątych wchłonięta została w strukturę Cefarmu, w której funkcjonowała jako laboratorium galenowe do 1990 r. Wtedy wyodrębniono Farminę jako spółkę prawa handlowego, by sześć lat później przygotować ją do prywatyzacji.

W 2004 r. Farmina przeprowadziła się do nowej siedziby, w technologicznej dzielnicy Krakowa - Rybitwy, do budynku wyposażonego na miarę producentów leków XXI wieku. Tu, produkcja oraz prace badawcze i analityczne odbywają się w warunkach spełniających wszelkie wymogi Dobrej Praktyki Wytwarzania GMP - międzynarodowych standardów w produkcji farmaceutycznej.

Kolejnym bardzo ważnym krokiem w rozwoju firmy był zakup w 2014 roku niemieckiej firmy farmaceutycznej Spreewaelder Arzneimittel GmbH, zlokalizowanej ok. 60 km na południe od Berlina. Pozwoli to na podwojenie naszych możliwości produkcyjnych, wprowadzenie do portfolio nowych form oraz ekspansję produktów Farminy na rynek niemiecki.

 

Zachęcamy do lektury historii życia mgr Bolesława Jawornickiego, którą przybliża nam publikacja
„Mgr Bolesław Jawornicki. Niezwykła historia niepokornego farmaceuty.”

FARMINA SP. Z O.O. • UL. LIPSKA 44 • 30-721 KRAKÓW
T +48 12 290 90 00 • F +48 12 290 90 50 • E info@farmina.pl

© Farmina sp. z o.o. i pozostali autorzy. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie treści bez zgody właściciela praw zabronione.