Firma Farmina sp. z o.o. w trosce o zdrowie konsumenta stworzyła System Monitorowania Działań Niepożądanych Produktów Leczniczych.

Niepożądane działanie produktu leczniczego jest to każde niekorzystne i niezamierzone działanie produktu leczniczego, wystepujące podczas stosowania dawek zalecanych u ludzi, w celach profilaktycznych, diagnostycznych, terapeutycznych lub dla modyfikacji funkcji fizjologicznych.

Każde działanie niepożądane powinno być zgłoszone przez pacjenta, lekarza, lekarza stomatologa, farmaceutę, pielęgniarkę lub położną.

Dla Państwa wygody firma Farmina oferuje następujące formy zgłoszeń:

  • - faksem lub pocztą wypełniając odpowiedni formularz pdf
  • - fax: 012 290 90 50, - telefonicznie, tel: 012 290 90 00,
  • - pocztą e-mail, załączając wypełniony formularz pdf - info@farmina.pl,
  • - wypełniając poniższy formularz elektroniczny:

Zgłoś działania niepożądane
Nazwa leku* Zaznacz "P",
jeżeli lek podejrzany jest o spowodowanie objawów
Dawkowanie
(np. 20 mg
2 razy dziennie)
Droga podania
(np. doustnie)
Data rozpoczęcia
przyjmowania leku
Data zakończenia przyjmowania leku Przyczyna stosowania
leku (np. nadciśnienie)

* - pola wymagane.

** - jeśli dotyczy.

Uprzejmie informujemy, że podane we wniosku przez Panią/a dane osobowe będą przetwarzane i administrowane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, późn. zm.) przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, ul. Ząbkowska 41, 03-736 Warszawa w celu założenia zgłoczenia działania niepożądanego.
Jednocześnie informujemy iż Pani/a dane NIE będą przekazywane innym podmiotom oraz że ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich poprawiania, prawo sprzeciwu wobec ich przetwarzania i usunięcia swoich danych osobowych. Podanie ww. danych jest dobrowolne.

 

FARMINA SP. Z O.O. • UL. LIPSKA 44 • 30-721 KRAKÓW
T +48 12 290 90 00 • F +48 12 290 90 50 • E info@farmina.pl

© Farmina sp. z o.o. i pozostali autorzy. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie treści bez zgody właściciela praw zabronione.